Details

Title

Tropem genewskich korzeni Jana Jakuba. Kalwińskie źródła koncepcji relacji między naturą a kulturą w fi lozofi i Rousseau

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2012

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/v10271-012-0110-6

×