Details

Title

Rare Earth Elements of Orzeskie Beds of South-West Part Upper Silesian Coal Basin (Poland) / Pierwiastki Ziem Rzadkich Z Pokładów Węgla Warstw Orzeskich Południowo-Zachodniej Części Gzw (Polska)

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2015

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.1515/amsc-2015-0011

×