Details

Title

About Zamość without concealments (heritage protection ideas)

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2015

Numer

vol. XLIII

Authors

Keywords

architecture ; art ; conservation ; culture ; protection ; tradition

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

41-63

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×