Details

Title

Polska monografi a o naukowcach transnarodowych (recenzja z:Izabela Wagner. Becoming Transnational Professional: kariery i mobilnośćpolskich elit naukowych)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×